Kranj, 18.2.2013 – Predsednik DITS-društva igralcev tenisa Slovenije Tomaž Krišelj sklicuje redni občni zbor, ki bo v četrtek 21.3.2013 ob 18.00 uri v prostorih podjetja Logos.si v Mirka Vadnova 8 v Kranju. Materiale za sejo (poročila, plane, itd.) boste dobili teden dni pred zborom.

Dnevni red:

1) Otvoritev občnega zbora, pozdrav
2) Izvolitev organov občnega zbora – delovno predsedstvo
– verifikacijska komisija
– overovatelj zapisnika
– zapisnikar
3) Poročilo verifikacijske komisije
4) Sprejem dnevnega reda občnega zbora 2013
5) Potrditev zapisnika zadnjega občnega zbora 2012
6) Poročilo predsednika, nadzornega odbora in disciplinske komisije za leto 2012, razprava in sprejem poročil
7) Obravnava in sprejem finančnega poročilo za leto 2012
8) Finančni plan in plan dela za leto 2013
9) Razno (spremembe pravilnikov, itd.)

Športni pozdrav!

DITS-društvo igralcev tenisa Slovenije
predsednik Tomaž Krišelj

By Anže

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.